Architektonické řešení

Křídla, atribut létání a volnosti. Křídla dokonalého tvaru, zkonstruovaná z potřeby dosažení minimálního odporu vzduchu. Křídla, jež symbolizují boj za svobodu.

To vše je pro nás inspirací při uvažování nad pomníkem letců bojujících za druhé světové války proti nacismu.

Při hledání požadovaného tvaru křídla jsme volili z několika druhů letadel používaných v Royal Air Force. Nakonec jsme se rozhodli pro Hawker Hurricane, jež se nejvíce přibližuje naší představě. Tento jednomístný letoun tvořil (spolu se Spitfiry) základ britského stíhacího letectva. Bitva o Británii byla prvním významným válečným střetnutím, vybojovaným výhradně prostřednictvím leteckých sil. V RAF sehráli důležitou roli i českoslovenští letci. Památník vycházející z tvaru křídla, vnímáme jako  moderní, důstojné a originální řešení.

Velikost pomníku je odvozena od skutečné velikosti křídla letounu Hurricane 1:1. Takto velkorysé řešení je důležité pro uvědomění si velikosti stroje s nímž piloti ve válce bojovali. Další výhody jsou viditelnost objektu z dalekého okolí a možnost vnímat pomník i při vyšší rychlosti z projíždějících vozidel.

Náš pomník vychází z naprosto konkrétní, reálné věci, jeho provedení jsme však chtěli držet v abstraktní rovině. Křídlo by mělo být černé, hladké, lesklé, oproštěné od zkonkrétňujících detailů. 

Urbanistické řešení

Při umisťování pomníku jsme museli respektovat omezení vycházející z technické infrastruktury.  Přesto jsme našli usazení, na důstojném a dominantním místě s adekvátním předprostorem, jež je důležitý pro konání pietních a vzpomínkových akcí.

Navrhovaná skulptura nemá jednoznačně definovanou hlavní pohledovou stranu. Je to solitér, který lze vnímat a chápat ze všech stran. Nápis pomníku je umístěn mimo sochu na samostatné kamenné desce, která je orientována tak, aby byla čitelná pro lidi přicházející do centra města.

Příchod k pomníku bude řešen zpevněnou plochou, jejíž tvar je inspirován tvarem proudění vzduchu okolo aerodynamicky řešeného křídla (pomníku). Jako materiál bude použita světlá dlažba různé velikosti. Na této zpevněné ploše je možné pořádat pietní setkání k různým výročím a slavnostem.

Materiálové a technologické řešení

Zvolili jsme tradiční materiál pro realizaci pomníků - kámen. Barvu kamene jsme zvolili antracitovou až černou, která umocní pocit důstojnosti, vážnosti a dodá na abstrakci. Předností kamene je vysoký estetický potenciál, stálost a jednoduchá údržba. Nevýhodou kamene je náročnost na zpracování, dopravu a montáž. Proto jsme se rozhodli zvolit umělý kámen - geopolymer, který spojuje všechny přednosti kamene a mnohem jednodušší nároky na provedení. Geopolymer se svým složením prakticky neliší od pravého kamene. Výhodou je, že si kámen můžeme "namíchat" na míru a přesně vytvarovat do požadované formy. Požadavek tmavého kamene splňuje použití čediče jako základu geopolymeru. Skulptura z geopolymeru bude dutá, tloušťka stěny cca 5 cm, uvnitř bude podpěrná konstrukce z ocelových trubek. Plášť z geopolymeru bude tvořen z několika částí, které budou spojeny na místě Celý povrch bude ještě přebroušen a penetrován. Konstrukční spáry nebudou patrné. Pro lepší tvarovou čitelnost je socha doplněna o drážky (v jinak leštěném kameni), odpovídající plechovému plátování předlohy.

Pomník bude usazen na monolitický betonový základ, který bude uložen do stejné hloubky jako okolní kanalizační řády cca 2 m pod úrovní terénu. Základ ve všech směrech respektuje minimální vzdálenost od kanalizačního potrubí, tj. 1 m. Betonová dlažba parteru bude uložena do štěrkového lože. Kamenný blok ze stejného materiálu jako socha s bílým nápisem bude uložen na betonový monolitický základ do nezámrzné hloubky cca 0,9 m. Kamenný blok, bude ze strany odvrácené od pomníku dosypán zeminou. Bude tak vytvořen pozvolný přechod do přilehlého terénu.

Pomník bude osvětlen zapuštěnými světly v dlažbě. Z tohoto důvodu bude potřeba napojení na elektrickou síť.

Památník letcům v Českých Budějovicích

místo: České Budějovice
klient: město České Budějovice
studie: leden 2013
autoři: Artur Magrot, Michal Rouha, Martin Chlanda
spolupráce: Jana Fischerová
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie