Území se nachází na západním okraji Dobříše. Jedná se o plochy určené k zástavbě domy individuálního bydlení. Zadáním byl návrh obytné ulice a koncept možné zástavby pozemků.

Obytná ulice je, tam kde to umožňují vlastnické vztahy, rozšířena na 9,5m. Nejsou zde rozlišeny pruhy pro chodce a pro auta, všichni by se měli pohybovat v jedné ploše. Povrch ulice je navržen z betonových kostek v kombinaci světlejších a tmavších odstínů. Výrazným elementem parteru budou ostrůvky zeleně, na nichž se nachází stromy a lampy pouličního osvětlení. Ostrůvky mají být jakýmsi identifikačním, charakteristickým prvkem celé ulice a zelené kopečky kontrastem rovné zpevněné ulice, které svým umístěním budou navádět a zpomalovat projíždějící auta. Stromy budou vytvářet příjemnou atmosféru, poskytovat stín, chránit před deštěm. Cílem je, aby ulice byla skutečně obytná a bezpečná. Veřejný prostor je doplněn ve východní části náměstíčkem, kde je také vytvořena zpevněná plocha pro obsluhu trafostanice. Bude zde umístěno dětské hřiště s lavičkami. Zároveň bude tato plocha umožňovat provizorní otáčení automobilů.

Zástavba okolních pozemků je tvořena dvěma rodinnými isolovanými domy na západních pozemcích, jedním jednopodlažním rodinným domem v jižním cípu území a pěti domy kompaktního charakteru. Domy jsou navrženy jako jedno nebo dvoupodlažní s podkrovím.

Obytná zóna v Dobříši

místo: Dobříš
klient: Energon Dobříš, s.r.o.
studie: září 2011
autoři: Michal Rouha, Martin Chlanda
spolupráce: Jana Fischerová, Jana Šimánková
dokončení: -
stávající stav: DUR+DSP