Městské zásahy - betbytek

Tato práce je odpovědí na výzvu Městské zásahy Jablonec nad Nisou, jejímž cílem je upozornit na problémy města a navrhnout způsob jejich řešení.

Po prohlídce města Jablonec jsme došli k závěru, že veřejný prostor a lidé zde nežijí v dostatečné symbióze. Tento faktor má velký vliv na náladu a kvalitu života v každém urbánním prostředí. To je důvod, proč upřednostňujeme konceptuálnější ráz našeho zásahu poukazující na tento problém, před přestavbou či navršením dalších stavebních prvků.

Praha či Brno se už stali dostatečně umělecky a kulturně autonomními. Po vzoru velkých kulturních států, jako je například Německo, chceme decentralizovat umění ve veřejném prostoru a soustředit se i na menší města jako je právě Jablonec.

Koncept

Při uvažování o pojmu “domov”, dojdeme k poznání, že jeho význam lze chápat mnoha způsoby. Za domov nemusí být považován jen byt či dům,ve kterém žijeme... ale i město, stát, nebo celá planeta. Jako se staráme o čisté a harmonické prostředí v místě kde jíme a spíme...tak by nám nemělo být lhostejné ani to, jak vypadá a funguje veřejný prostor, jež spolu sdílíme. Betbytek (betonový nábytek) má být symbolem společného domova a poukazovat na občanskou zodpovědnost k veřejnému prostoru.

Prostor

Prostory pro umístění betbytku jsme vybírali takové, které něčím připomínají obývací pokoj: proporcemi, otiskem původních staveb, okny a dveřmi ve stěnách. Dojem obytného prostoru je zdůrazněn umístěním předmětů, které jednoznačně asociují obývací pokoj: křeslo, obraz, koberec výsledná kompozice betbytku je tvořena vhodně vybraným prostorem a obývacím nábytkem v betonovém provedení.

Proč beton?

Přemístit, ukrást, nebo jakkoliv jinak manipulovat s betbytkem je vskutku nesnadné, ba dokonce zhola nemožné. Beton je materiál, který nedegraduje vlivem nepříznivého počasí a vypadá stále stejně za deště, sněhu i na slunci, ve větru i bezvětří. Beton je materiál se svébytným výrazem, který vtiskne dílu unikátní charakter. Použitím stejného materiálu na všechny prvky dílo stylově sjednotíme.

Městské zásahy - BETBYTEK

místo: Jablonec nad Nisou
klient: dárek pro Jablonec - MZ
studie: únor 2013
autoři: Martin Chlanda, Artur Magrot, Michal Rouha, Jana Fischerová, Alessandra Svátek
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: -