CYKLUS O MLADÉ ČESKÉ ARCHITEKTUŘE

Jedná se o streetartový výstavní a přednáškový cyklus o architektuře, který probíhá v rámci Ukradené galerie (UKG) přímo na ulici v několika městech České republiky. S měsíční pravidelností v Děčíně-Podmoklech a v Praze, příležitostně v Českém Krumlově a v Písku. Do dnešního dne zde vystavovalo a přednášelo mnoho známých i dosud neznámých architektů a ateliérů.

JAK TO FUNGUJE ?

Cyklus probíhá v osvědčeném formátu Výstava>přednáška>diskuze.V nepoužívaných městských vitrínách se v pravidelném intervalu konají vernisáže. Každá výstava o architektuře je zahájena u vitrínky s instalací, kde je vždy přítomen vystavující architekt (atelier), který je organizátorem cyklu krátce představen publiku. Poté přednese vystavující architekt (atelier) krátký proslov k instalaci ve vitrínce a volně přejde k samotné přednášce, která je doplněna promítáním. Po přednášce následuje diskuze s publikem, která hraje stěžejní roli v celém procesu samotného cyklu. Architekt je v tento moment přímo konfrontován s veřejností (tyto diskuze jsou často delší než samotná přednáška). Průměrně se na vernisáži schází kolem 30-40 lidí. Záleží na vnějších okolnostech, počasí či roční době, na jménu a „věhlasu“ architekta. Výstava je instalována na veřejně přístupném místě po celý následující týden, kdy si ji mohou prohlédnout další návštěvníci-kolemjdoucí.

HISTORIE CYKLU

Cyklus byl zahájen na jaře 21. 4. 2012 jako nově se rodící subtéma v rámci Ukradené galerie v Praze-Modřanech u bývalého konzumu Jaro. Jedním z hlavních momentů vzniku bylo zmapovat nově se rodící generaci mladých architektů a neformální cestou představit jejich tvorbu širší laické veřejnosti. Od začátku klademe silný důraz na vzdělávací aspekt pořádaných akcí na veřejnost.

Výstavy o architektuře spojené s přednáškami probíhají v pravidelném měsíčním intervalu, který dává projektu zapamatovatelný rytmus. Ten je důležitý jak pro pravidelného návštěvníka cyklu, tak pro kolemjdoucí obyvatele ulice, čtvrti.

JEDINEČNOST PROJEKTU

Cyklus o mladé české architektuře funguje již nepřetržitě téměř dva roky, a přestože se jedná o projekt, který vznikl spontánně a neformálně, prokázal již svou houževnatost a svůj potenciál. Velkou přidanou hodnotou cyklu o mladé české architektuře je jeho lidský rozměr, bezprostřednost, která díky netradičnímu formátu přirozeně smazává zábrany a ostych mezi publikem a vystavujícím, přednášejícím.

SÍŤ, JAKO ZÁKLAD SPOLUPRÁCE

Přítomnost projektu Ukradené galerie, jako „mateřské platformy“, pod kterou je cyklus organizován, nabízí galerijní síť ve více městech ČR i jiných států Evropy, v níž mohou architekti v rámci cyklu volně kolovat. Tato síť nabízí jednotlivým architektům (ateliérům) možnost účastnit se výstavního „turné“ po galeriích UKG a tím tak konfrontovat svou tvorbu a vize v různorodých městských prostředích.

PROPAGACE

Program, výstavu či záznam z proběhlých akcí je možné sledovat na webových stránkách www.ukradenagalerie.cz a na facebooku. Pozvánky na Cyklus o mladé české architektuře jsou pravidelně zveřejňovány na internetových portálech bydleni-iq, archiweb, earch, artalk, atd. Do této chvíle vyšla také řada odborných článků, které doplňují pozvánky.

 

Cyklus o mladé české architektuře

místo: ČR
klient: -
studie: -
autoři: SUA
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: -