Veřejný prostor

Plánování územních celků, revitalizace sídlišť, urbanistické studie, zásahy do veřejného prostoru

Práce ve veřejném prostoru je pro nás zásadní téma. Zvláště nás zajímají přesahy role architekta a architektury do jiných odvětví, která veřejný prostor ovlivňují. Veřejný prostor chápeme jako odraz společnosti se všemi jejími neřestmi a nešvary. Proto si moc dobře uvědomujeme, že práce architekta je z tohoto důvodu spíše posláním a je třeba k těmto projektů přistupovat maximálně zodpovědně. Máme zkušenosti se zakázkami řešícími velké sídlištní revitalizace, s developerskými projekty, urbanistickými studiemi, ale i s drobnými lokálními zásahy.