Podkroví s výhledem

ZADÁNÍ

Vila z počátku 20. století se nachází v Blansku u Brna. Stavba je umístěna na mírně svažitém pozemku s východní zahradou. Nynější podoba domu je ovlivněna rekonstrukcí z 90. let, během níž došlo k výstavbě přístavku s koupelnou a úpravám fasády na východní straně domu. Západní fasáda obrácená do ulice zůstala původní a je dominantou celé ulice.
Střecha vily je kombinací valbové a sedlové se štítem na sever a s velkým trojúhelníkovým vikýřem na západní straně do ulice. Krov je tvořen krokvemi se třemi plnými vazbami, z nichž jedna je ve štítu. Střešní plášť je tvořen bobrovkami s hustým laťováním.
Naším zadáním bylo navrhnout druhý samostatný byt pro dvoučlennou domácnost v dnes nevyužívaném půdním prostoru vily.

DISPOZICE

Po první prohlídce místa a prvních rozhovorech s klienty jsme definovali dva základní principy našeho návrhu:

1) Otevření střechy na východní stranu do zahrady

Půda je v současné době špatně osvětlená přirozeným denním světlem pouze okny ve štítu a ve vikýři. Návrh nového způsobu prosvětlení prostor byl nevyhnutelný. Odmítli jsme střešní okna i zvětšení stávajícího okna v západním vikýři, protože obojí by zásadně narušilo stávající charakter vily a neumožnilo by ani ideální osvětlení interiéru. Rozhodli jsme se pro adici nové formy v podobě vikýře na východní straně nenarušujícího pohled z ulice, raději než zásah do stávajícího tvarosloví stavby. Nový vikýř s celoprosklenou fasádou zvětší obytnou plochu, prosvětlí a otevře prostor do zahrady. Na vikýř navazuje rozšířený „obytný“ parapet, který umožní ještě intenzivnější vnímání propojení interiéru se zahradou.

2) Maximálně otevřená dispozice

Těžištěm bytu je velký obytný prostor, kde se budou odehrávat všechny funkce bydlení, vymezené v jednotlivých částech dispozice pouze prvky krovu, komíny a tvarem podkroví. Jedinými dvěma oddělenými prostory zůstává ložnice a toaleta.
Vstup do podkrovního bytu je po schodišti z chodby přízemí. Vzhledem k současnému stavu schodiště a zvýšení podlahy v podkroví navrhujeme nové dřevěné schodiště v místě a tvaru původního schodiště sloužícího k přístupu na půdu. Na vstupní část bytu navazuje v severní části koupelna a toaleta, jejichž umístění je dáno stávající infrastrukturou domu. Hlavní obytný prostor je vymezen plnými vazbami krovu a je rozdělen na čtyři části – kuchyňskou, jídelní, pracovnu a televizní kout. Středem prostoru prochází komín s navrhovaným krbem, který je otevřen na obě strany dispozice, a posezením. Dominantní charakter obytného prostoru je umocněn zvýšením podlahy na úroveň horního líce vazných trámů. Jižní, intimní část podkroví pod valbou je uzavřená. Je zde umístěna ložnice otevřená novým vikýřem na východ do zahrady, navazující šatna a komora.

EXTERIÉR

Střecha bude rozebrána a zateplena, stávající krytina z bobrovek bude poté znovu instalována na střechu. Zásadním zásahem je návrh nového vikýře s krytinou z falcovaného titanzinkového plechu, který však bude viditelný pouze ze soukromé zahrady, uliční fasáda zůstává nezměněna. Okno v severním štítu bude zvětšeno a bude členěno dle rastru oken v přízemí. Dále navrhujeme dvě malá čtvercová okna ve štítu, která umožní prosvětlení a provětrání koupelny a toalety.

INTERIÉR

Podlaha je navržena v kombinaci stávajících půdovek ve vstupní a intimní části, a dřeva ve vyvýšeném obytném prostoru. Stěny budou bílé, komíny zůstanou neomítnuté. Interiéru dominuje barevná kombinace oranžové a modré s kontrastní černou barvou na svítidlech a čelní straně skříní televizního koutu, která bude stejně jako navazující zaoblený roh sprchového koutu opatřena černým tabulovým lakem. Na takto upravený povrch bude možné jednoduše křídou psát zprávy nebo jej jinak výtvarně obohatit. Vestavný nábytek je navržen v neutrální kombinaci dřeva a bílého lamina.

Podkrovní byt s výhledem

místo: Blansko
klient: soukromá osoba
studie: květen 2013
autoři: Jana Fischerová, Michal Rouha
spolupráce: Martin Chlanda
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie