Nové kancelářské prostory firmy NIX.cz se nacházejí v centru Prahy. Jedná se o prostory o celkové ploše 180 m2. 

Hlavní idea návrhu spočívá ve vytvoření jednotné image firmy, která by měla být jasně viditelná a patrná již při prvním kontaktu s novými prostory firmy. Tento koncept je založen na použití jednoduché a výrazné grafiky na stěnách v prostorech, kde dochází k hlavnímu kontaktu se zákazníkem. Grafika je vytvořena na základě hlavní filozofie a konceptu firmy, která je představována i v novém prezentačním videu. 

Současný prostor kanceláří nemá žádné významné dispoziční problémy z hlediska nových potřeb klienta. Proto bylo naším cílem ideálně rozmístit potřebné prostory vzhledem k vzájemné návaznosti. Důležité bylo vytvořit reprezentativní vstupní prostor a zároveň na něj navázat ostatními místnostmi, ve kterých se předpokládá návštěvnost zákazníků. Jak již bylo zmíněno, hlavním mottem rekonstrukce je grafika. Ve vstupní hale je zakomponováno logo firmy do „uzlu“, kterým v přeneseném významu firma Nix.cz na trhu internetových technologií je. Nábytek a zařízení je voleno v barevnosti zelené a modré, aby vše korespondovalo se stávajícím logem firmy. 

Dalším významným prostorem je zasedací místnost, kde grafika vyjadřuje systém datových uzlů. Všechno zařízení je zde voleno jednoduché v hlavních barvách fialová, bílá a zelená. Důležitým prvkem je osvětlení, které má za úkol opticky snížit strop a tím vyrovnat poměr stran celé místnosti. 

Podrobněji řešeným prostorem byla také kancelář ředitele, která je provedena opět ve stejném duchu jako ostatní místnosti. Hlavními barvami zde jsou modrá a žlutá. Jednoduchý koncept kanceláře dotváří grafika v podobě mapy světa, která bude zároveň sloužit pro prezentaci míst, kde Nix.cz působí. 

Na všechny prostory zároveň je aplikován jednoduchý princip zařizování, kdy nábytek je volen vždy v bílé barvě a doplňkové barvy jsou na sezení, osvětlení a použité grafice. Podlahy jsou ve všech místnostech voleny jako koberec v šedé barvě a v prostoru vstupu je navržena plovoucí podlaha v dekoru patinovaného jasanu.

Kanceláře pro firmu NIX.CZ

místo: ul.Americká, Praha
klient: NIX.CZ
studie: březen 2012
autoři: Michal Rouha, Jana Šimánková
spolupráce: -
dokončení: květen 2012
stávající stav: dokončeno