Základní koncept kanceláří pro IT firmu je založen na jednoduché platformě. Tato platforma obíhá celý prostor kanceláří a pomalu stoupá. Racionálně vymezuje prostory potřebné pro prácí v open-space, částečně oddělené prostory pro více soukromou práci, zasedací místnost a prostory pro relaxaci. Tento prvek platformy je realozován do nejvíce příznivých míst pro prácí - podél oken, je vyvýšen a jsou v něm integrované prvky úložných skříní a prvky technologie. V hlavním největším prostrou tento prvek obklopuje relaxační prostror s trávou a stromy.

IT kancelář

místo: Praha
klient: -
studie: srpen 2012
autoři: Michal Rouha
spolupráce: Pavel Zezula
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie