Situování objektu

Stavební parcela se nachází poblíž centra Rijádu v Saudské Arábii. Jedná se o pravidelný pozemek obdélného tvaru o rozměrech 25m x 65m. Záměrem bylo vytvořit showroom modulárních staveb pro firmu Ethar Group. Ten by měl být reprezentativním prostorem a měl by být ukázkou toho, co vše lze z modulů vytvořit.

Architektonické řešení

Návrh vychází z jednoduchosti tvarů a respektuje použitou technologii modulů. Využívá posunů hmot k vytvoření dynamického a zajímavého prostoru. Důležitou složkou tohoto návrhu je vytvoření reprezentativního parteru. Prostor před budovou obsahuje kryté parkoviště pro zákazníky. Přístup ke hlavnímu vchodu je veden po lávkách přes vodní plochu. Při pravé straně je umístěn trávník a výsadba palem. V přízemí je také navržen druhý vedlejší vstup ze zadní části parcely, kde jsou umístěná další parkovací stání.

Jedná se o třípatrovou budovu s krytým atriem probíhajícím přes celou výšku objektu. V prvním patře v prostoru atria je umístěn hlavní výstavní prostor, kde se nachází celý vzorový dům. Prostor je otevřený a umožňuje tak variabilitu expozice. Návrh počítá s umístěním posezení a občerstvovacích strojů ve všech prostorech. Dále jsou v přízemí navrženy kanceláře se zázemím pro zaměstnance, jednací místnost, recepce se zázemím a prezentační prostor pro celý projekt. Tam jsou vystaveny jednotlivé zmenšené modely domů a prostor pro promítání informačních videí. Do druhého patra, kde začíná „tour“ po výstavě je přístup po schodišti nebo výtahem. Celá expozice je pak rozmístěna po obvodě atria a je rozdělena do sekcí, kde si zákazník vybírá konkrétní části domu jako jsou kuchyně, obýváky, koupelny atd. Vše je vystaveno ve variantách a zákazník si může vyzkoušet co ho zajímá. V tomto patře je zacíleno na estetickou složku domů. Ve třetím patře budou vystaveny technické detaily a složky, které seznámí klienta s konkrétními konstrukcemi a možnostmi použitých povrchů a materiálů. Celou „tour“ po výstavě zakončí zasedací místnost s barem a posezením. Ta je určena pro posezení s klienty a uzavírání obchodů. V horním patře je také navržena dvoupatrová modlitebna s prostorem pro omývání.  Zastřešení atria je navrženo z membránové konstrukce, která navozuje dojem stanové textilie a má být zároveň odkazem na historii arabské architektury. Touto cestou bylo přistupováno i při navrhování perforované fasády.

Konstrukční řešení

Z konstrukčního hlediska se jedná o stavbu složenou z modulů. Hlavní nosnou konstrukcí jsou ocelové rámy vyplněné sendvičovými panely. Samozřejmostí je důsledná tepelná izolace všech obvodových konstrukcí, která je navržena přesně na tamní podnebné podmínky. Jako obvodový plášť je zde použita předsazená fasáda z perforovaných bílých plechů Alucobond. Ta překrývá celou hmotu domu včetně oken, vytváří tak dojem celistvosti a brání proti přímému oslnění uvnitř budovy. Vnitřní povrchy stěn jsou navrženy jako sádrokartonové s vrstvou omítky. Podlahy v hlavním výstavním prostoru jsou navržené z travertinové dlažby, v ostatních prostorech může být použité podlahové pvc, které dovoluje hru s ornamenty a intarzií. Zastřešení celého atria je z membránové konstrukce, která má propouštět difúzní světlo, ale zároveň má chránit před paprsky.

Zasklení otvorů na fasádách je navrhováno z hliníkových profilů, které jsou ideální volbou pro tyto klimatické podmínky. Rozměry oken jsou ve standardních velikostech, okna jsou uvažována otvíravá. Vnitřní zasklení u respirií a průhledů do atria je opět osazeno do hliníkových rámů a je navrženo jako neotvíravé. Vstupní dveře by měli být bezrámově zasklené elektrické posuvné. Dále je zde navržena skládací stěna, také z perforovaného plechu, která bude chránit vstup při písečných bouřích. Všechna zasklení,která nejsou zakryta perforovanou fasádou budou přistíněna předsazenou konstrukcí.

Technologické vybavení objektu

K přepravě osob po objektu slouží dva prosklené výtahy, které jezdí po stranách atria. Jejich rozměry budou dimenzovány na možnost přepravy větších objektů sloužících k expozici. Zde je také navrženo hlavní schodiště mezi výstavními prostory a schodiště požární, které je venkovní a je přisazeno k severní fasádě.Celý prostor by měl být klimatizován pomocí decentralizovaného klimatizačního systému - pomocí lokálních klimatizačních jednotek (fancoil). Výhodou tohoto systému je možnost úpravy vzduchu v každém prostoru zvlášť dle různých požadavků. Tento systém bude umožňovat případné ohřátí vzduchu v chladnějších období. Klimatizační jednotky by byly umístěny na střeše objektu a dostatečně odhlučněny. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu nacházející se pravděpodobně pod přilehlými komunikacemi.

Výrobní proces

Moduly by byly na místo dodány v podobě předpřipravených stropů a podlah, včetně hlavních elektroinstalací. Na místě se postaví připravené nosné sloupy a do příček se vloží stěnové panely. Obvodové stěny jsou z izolovaných panelů PUR, do kterých se vloží hliníkové výplně otvorů. Instalace zdravotechniky, vzduchotechniky a doplňkové elektroinstalace by se dodělávaly při stavbě a byly by vedeny ve stěnách, předstěnách či na stropech, dle projektu. Pro stavbu modulů je nutné na místě zajistit základy, manipulační techniku pro sestavení a umístění jednotlivých modulů, dodávku a montáž výtahů, dodávku a montáž střechy a dále inženýrské sítě, sadové úpravy a komunikace.

Výstavní prostor v Rijádu

místo: Riyadh, Saudská Arábie
klient: -
studie: duben 2012
autoři: Michal Rouha
spolupráce: Martin Chlanda, Jana Šimánková, Marek Šinágl
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie