Nástavba jako krystal

Stávající půdní prostor rodinného domu z třicátých let 20. století v Roztokách u Prahy nevyhovuje svou dispozicí novým nárokům majitele. Rozhodli jsme se o razantní řešení, které jednak vylepšuje dispoziční uspořádání podkroví, a také zároveň zvětšuje celkovou půdorysnou plochu bytu.

Stávající sedlovou střechu bouráme, dáváme tak prostor pro svobodu nové nástavby. Při procesu hledání tvaru byla pro nás důležitá poloha parcely. Pozemek se nachází na nároží dvou křížících se ulic, nástavba by tak měla být pohledově výrazná a vizuálně posilovat nároží.
Výsledná hmota má tvar krystalu. Místa lomů vznikla jak z důvodu estetických, tak i ryze pragmatických. Například díky zalomení fasády na východní straně vznikla terasa, která je zde praktická, zároveň toto zalomení umocňuje výslednou plasticitu návrhu. Střecha má tvar lomenice a plně kopíruje prostorové a funkční nároky na bydlení uvnitř nástavby. Díky tomuto řešení eliminujeme nevyužitelné místa v podkroví. Fasády jsou pojednány jednoduše, okenní otvory vycházejí z proporce čtverce, velikost otvorů vychází z dispozičních a světelných podmínek interiéru. Stávající přízemí rodinného domu je ponecháno v původním výrazu, ponechají se okenní šambrány a další detaily, které odkazují na dobu vzniku starého domu. Vznikne nám tak jasný kontrast mezi starým domem a novou nástavbou.

Výsledkem našeho návrhu je svébytná stavba, která má silný vizuální výraz, který je na této exponované rohové parcele žádoucí, ne-li přímo nutný. Nástavba by také měla přinést svěží vítr do této lokality Roztok a probudit diskuzi o podobě současné architektury.

DISPOZICE

Nástavba je propojena s přízemím jednoramenným schodištěm, které začíná ve vstupní chodbě. Jedná se zároveň o jediný razantní stavební zásah v přízemí. Celý objekt je koncipován jako dvougenerační, přízemí je pro staré rodiče, nástavba pro rodinu s dětmi. Nová nástavba nabízí prostorný být 4+1 s dvěma terasami. Celková užitná plocha bytu činní necelých 110m2, plocha teras činní necelých 32m2.

MATERIÁLY

Celá hmota nástavby včetně střechy je opláštěná jemných trapézovým plechem v tmavě šedém odstínu. Tento materiál propůjčuje nástavbě jemně vroubkatou texturu. Okna jsou navržena hliníková také v tmavě šedém odstínu.

KONSTRUKCE

Nástavba je navržena jako dřevostavba, a to jak z důvodu celkové hmotnosti konstrukce, tak i z důvodu rychlé montáže a v neposlední řadě úspory obytné plochy ve srovnání se zděnou konstrukcí. Nosná konstrukce je tvořena skeletem z fošen (nebo OSB I nosníků) s minerálním izolantem. Skladba fasády včetně střechy bude provětrávaná.

 

CELK. OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 430 m3

CELK. UŽITNÁ PLOCHA: 109 m2

Roztocký krystal

místo: Roztoky u Prahy
klient: soukromá osoba
studie: duben 2013
autoři: Martin Chlanda, Jana Fischerová, Michal Rouha
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: DSP