Hlavní koncept domu vychází ze samotného místa. Daná lokalita je takový ‘meziprostor’ mezi starou a novou zástavbou v centru města Dobříš. Na severní straně od řešeného místa je jasně viditelný rostlý charakter původního starého centra města, zatímco na jižní straně je ráz objektů z dob nedávno minulých. Nově navržený objekt celkově vyrovnává charakterový skok a vytváří tak spojující mezičlánek ve volném prostou mezi nimi. Atraktivnost samotného místa navržený dům náležitě využívá. Podélná osa objektu je navržena S-J,  tak dovoluje rozehrát a orientovat se na místa s vysokým potenciálem. Hlavně na západ, kde jsou umístěny obytné soukromé zahrady, terasy a jsou sem orientovány i hlavní obytné prostory.  Na východní straně je vytvořen soukromý vstupní prostor s chodníkem, kterým se obsluhují jednotlivé řadové domy a slouží i jako společný obytný prostor/ulice. Hlavní image je tvořen charakterem střešní konstrukce, zalamováním fasádní plochy a rozehráním okenních prvků.

K tomuto projektu jsme zpracovávali také prodejní brožuru. Najdete ji v sekci design zde.

Řadové domy Fričova

místo: Dobříš
klient: Energon Dobříš, s.r.o.
studie: srpen 2012
autoři: Michal Rouha
spolupráce: Martin Chlanda
dokončení: -
stávající stav: dokončeno