Území

Pozemek se nachází v severo-západní části Kladna charakteristické zástavbou rodinných domů s velkým množstvím zeleně. Území se svažuje směrem k jihovýchodu a nabízí tak panoramatické výhledy na historické centrum Kladna.

Zadání

Zadáním investorů bylo navrhnout garáž pro tři osobní auta s garsonkou na sousedním pozemku vedle jejich rodinného domu. Jednou z hlavních otázek této úlohy je určení míry provázání navrhovaného objektu s rodinným domem. Navrhovaný objekt je umístěn v rohu pozemku na hranici s ulicí a zahrady rodinného domu tak, aby cesta z garáže do domu byla co nejkratší, zároveň však aby byla zachována určitá samostatnost navrhované stavby, a aby byly zachovány požadované odstupy a světelné podmínky. Architektonický výraz domu rovněž podtrhuje jeho samostatnost a svébytnost.

Hmota

Hmota domu vychází z požadovaného stavebního programu, situace a především konfigurace terénu, který je v daném místě výrazným a určujícím prvkem. Zhruba čtyři metry od ulice směrem do zahrady terén prudce klesá asi o tři metry úhlu 35°. Za tímto zlomem pak zahrada plynulé klesá v úhlu zhruba 7°. Na úrovni silnice je navržena garáž a na spodní úrovni terénního zlomu, směrem do zahrady, je navržena garsonka. Hmota domu je kompaktní a vychází z půdorysu čtverce. Střecha v podstatě kopíruje terénní zlom a je tak určujícím prvkem celé hmoty. Zlom střechy se projeví i na fasádách, kdy se prostor garsonky směrem do zahrady zužuje o půl metru na obou stranách. Architektonický výraz domu podtrhuje zaoblení jeho hran.

Dispozice

Garáž a garsonka jsou samostatné prostory a nejsou propojeny vnitřní komunikací. Vstupy do těchto prostor jsou navrženy na západní straně sousedící s rodinným domem. Objekt je napojen na stávající zpevněné plochy na zahradě. Půdorysné rozměry garáže jsou 5,5 na 9,1 m. Na západní straně je navržen úložný prostor. Příjezd do garáže je přímo z ulice třemi samostatnými vjezdy. Obytná plocha garsonky je 46,1 m2. Prostor je členěn vnitřním jádrem, kde je umístěna kuchyň s jídelním stolem, koupelna a komora. Ložnice je oddělená od obývacího prostoru. Hlavní prostor není uzavřen stropem, ale je otevřen do prostoru pod šikmou střechou. Nad kuchyní tak lze lze umístit další pobytovou plochu přístupnou po žebříku. Propojení se zahradou zajišťuje prosklená fasáda a venkovní terasa.

Obytná garáž

místo: Kladno
klient: soukromá osoba
studie: květen 2012
autoři: Jana Fischerová, Martin Chlanda
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie