Fotbalová tribuna

Místo

Řešené území o rozloze cca 1,8ha se nachází v jihovýchodní části města Dobříše, téměř na okraji. Z jedné strany sousedí se základní školou, z druhé strany s rozsáhlým komplexem domova pro seniory. V současné době je areál zřídka využíván, je oplocen, tvoří pěší bariéru. V jihovýchodní části se nachází tenisový klub s pěti kurty. Severní část území tvoří klasickou tzv. vnitřní periférii. Místo toho, aby se využívaly plochy ve městě, tak dochází k intenzivní výstavbě za městem. Vznikají tak nepřívětivá „ne-místa“, která se nacházejí přímo v urbanizovaném území města.

Koncept

Nově navržená tribuna hmotově dotváří soubor stávajících tribun a uzavírá hřiště z jižní strany. Svou velikostí koresponduje s výškou zbylých tribun, architektonicky se proti nim ovšem vymezuje a stává se novou dominantou komplexu. Zázemí, které je umístěno do přízemí, je obsypáno a následně zatravněno, tak že z pohledu z prostoru hřiště vyvolává tribuna dojem vyrůstání ze samotné plochy hřiště. Tento spodní objem dále roste a je tvořen ustupujícím hledištěm na severní straně a šikmou stěnou s okny do kanceláří a sociálních zázemí na straně jižní. Dlouhé liniové okenní otvory zdůrazňují horizontalitu objektu a přidávají jižní fasádě na elegantnosti. Na severní straně, čili směrem k hrací ploše, je horizontality dosaženo násypem zeminy a také podélným vykonzolováním střešní konstrukce. VIP boxy jsou posazeny na svrchní plochu již zmíněného spodního objemu a následně zakryty síťovou konstrukcí plynule přecházející na střešní konstrukci tribuny. Zastřešení společně se síťovinou vytváří objem, jenž je jakýmsi prostorovým zrcadlením spodní části tribuny a stává se tak nedílnou součástí designu stavby, nejen pouhou funkční nutností. Průhledové oko mezi vrchní a spodní částí tribuny odlehčuje výslednou hmotu a je příjemným multifunkčním prostorem, kde mohou být umístěny stánky s občerstvením včetně posezení, místa pro vozíčkáře apod.

Součástí návrhu je i revitalizace parkovací plochy za tribunou, která v současnosti nemá definované prostory a její povrch je z pouze zpevněný štěrk. Střed této plochy je pojednán oblým tvarem se zelenými pásy trávy, které prokládají parkovací místa a pochozí dlážděné plochy. Kolem střední části je pojízdná asfaltová plocha s dostatečným poloměrem otáčení pro autobusy. Organický tvar je dotvářen zelenými ostrůvky se stromy a zálivy s dalšími parkovacími stání. Toto křivkovité pojetí parteru je kontrastní k přísně ostrému definování tvaru tribuny a změkčuje tak celkový výraz jižní fasády stavby.

Nová tribuna 1.FK Příbram

místo: Příbram
klient: Energon Dobříš, s.r.o.
studie: květen 2012
autoři: Martin Chlanda, Pavel Zezula
spolupráce: Michal Rouha, Marek Šinágl
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie