Zadání

Naším úkolem bylo narhnout přístavbu k stávajícímu rodinnému domu z roku 2006. Dům stojí na rozlehlém pozemku se vzrostlými jehličnatými stromy a s bývalým lomem v jehož těsné blízkosti byl dům postaven. Jedná se o jednopatrovou stavbu půdorysného tvaru do L s obytným podkrovím. Střecha je valbová se zhruba metrovými přesahy. Přístavba má plnit funkci jídelny pro velkou rodinu tak, že rozšíří prostor obývacího pokoje s kuchyní.

Hmota

Koncept návrhu přístavby je postaven na dvou principech: výrazovém kontrastu nové přístavby oproti stávajícímu domu a maximálním využití jedinečného charakteru pozemku. Z jižní fasády domu vystupuje do lomu jednoduchá geometrická hmota, tubus, který se rozšiřuje, zvětšuje se jeho výška a natáčí se směrem do zahrady. Jeho čelo, jižní fasáda, bude proskleno a bude maximálně otevřeno do krajiny. Boky a střecha budou naopak uzavřené, až na jediné otevíravé vertikální okno v západní fasádě. Nový prostor bude navazovat na stávající obývací pokoj skrz původní okno ve fasádě. Tím omezíme na minimum stavební zásahy do stávající stavby, bude potřeba pouze vybourat parapet, a zároveň co nejméně ovlivníme osvětlení obývacího pokoje.

Konstrukce

Přístavba bude částečně spočívat na hraně lomu a částačně bude uložena na pilotách nad lomem. Konstrukce může být ze svařovaných ocelových uzavřených profilů, nebo z panelů z masivního dřeva. Přístavba bude opláštěna tmavě šedým plechem na stojatou drážku. Součástí projektu je i nové zastřešení terasy, která je kryta z jižní a z východní strany stěnami domu. Konstrukce zastřešení bude rovněž tvořena ocelovými uzavřenými profily. Důležitým hlediskem při návrhu zastřešení terasy, byl požadavek co nejmenšího přistínění obývacího pokoje, proto je zastřešení navrženo z polykarbonátových dutinkových čirých desek. Zastřešení je podélně rozčleněno do sedmi polí se sklonem 3°. Okapová hrana bude ukončena okapničkou.

Kukáň v Dolních Břežanech

místo: Dolní Břežany
klient: soukromá osoba
studie: říjen 2011
autoři: Martin Chlanda
spolupráce: Jana Fischerová, Jana Šimánková, Marek Šinágl
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie