Kompaktní dům ve svahu, Trutnov

Lokalita

Červený kopec je ohniskem rodinné výstavby v Trutnově v posledních dvou dekádách. Pozemek se nachází na konci plánované zástavby, v těsném sousedství s lesem. Umístění ve svahu v koncové poloze zástavby dává pozemku volné výhledy.

Pozemek

Pozemek má jižní orientaci, vějířovitý tvar s jedním zaobleným rohem a výrazně se svažuje směrem k jihu s převýšením 7,4 metrů. Ze severu je v nejvyšším bodě napojen na příjezdovou komunikaci. Z východu sousedí s dalším pozemkem určeným pro výstavbu rodinného domu. Při západní hranici je plánován průchod pro pěší mezi stavebními parcelami. Pozemek nabízí spektakulérní výhledy na historické centrum města jihovýchodním směrem. Jih a západ zpříjemňují vzrostlý bukový les. Orientace na jih po svahu hraje pro energeticky pasivní řešení domu.

Zadání

Úkolem bylo na zadaný pozemek navrhnout dvoupodlažní rodinný dům pro mladou čtyřčlennou rodinu. Požadavek na nízké provozní náklady vyústil v energeticky pasivní řešení. Program obsahuje variabilní řešení prostoru pro děti tak, aby dům mohl odpovídat různým životním situacím a potřebám. Prostornou dílnu/sklad sportovního náčiní, ložnici a obytný prostor ve stejném podlaží s přístupem na terén. Sklad zahradní techniky a krytá parkovací stání jsou mimo obálku domu.

Koncept

1. Umístění domu na svažitém pozemku: Dům je umístěn na nejvyšším možném místě strmě se svažujícího pozemku. To umožňuje maximální využití zahrady a minimální potřebu terénních úprav.

2. Vstupní a terénní podlaží: Vstupní podlaží je na úrovni ulice, jsou zde umístěny pokoje pro děti a dílna. Terénní podlaží je na úrovni zahrady, je zde obývací pokoj s kuchyní, ložnice a technické zázemí.

3. Adjustace tvaru: Těžištěm domu je obývací pokoj s kuchyní, který je stejně jako ložnice otevřen směrem do zahrady prosklenou fasádou - okem domu. Význam obývacího pokoje je podtržen otevřením prostoru pod střechu, kde jsou umístěna střešní okna, která prosvětlují zadní část dispozice.

Návrh

Hmota domu vychází z archetypálního tvarosloví domu se sedlovou střechou. Tradiční je i poloha vstupu se zápražím. Dům je však dále deformován svahem a vnitřním provozem. Důsledkem asymetrického nasazení střechy je jižní okapová hrana snížena o celé podlaží. Jižní střecha tak překrývá dětské pokoje a obytný prostor; ty jsou prosvětleny dlouhými úzkými střešními okny – „štěrbinami“. Jižní zapuštěná fasáda domu je jako oko nad krajinou – svým celoplošným prosklením skýtá dostatek světla a spektakulérní výhledy na město a krajinu. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih – do zahrady. Vstupní podlaží na úrovni ulice je schodištěm rozděleno na dvě části. Na východní straně jsou dětské pokoje s vlastní koupelnou, v západní části je dílna/sklad. Hlavní obytný prostor s kuchyní je, stejně jako ložnice, umístěn na terénním podlaží, v přímém kontaktu se zahradou. Ložnice je umístěna pod dětskými pokoji na východní straně a obytný prostor na západní straně pod dílnou. Částečně je otevřen do podkroví. Technická místnost je za ložnicí. Zahradní sklad, vinotéka a sauna je pod přístřeškem pro parkování a nacháží se již mimo obálku domu.

Bilance

Plocha pozemku _ 1 171,0 m² _ 100,0 %
Zastavěná plocha _ 199,7 m² _ 17,1 %
Zpevněná plocha _ 13,8 m² _ 1,2 %
Zeleň _ 957,5 m² _ 81,7 %
Užitná plocha _ 190,5 m²
Terasy _ 29,6 m²
Obestavěný prostor domu _ 1 156,5 m³

Kompaktní dům ve svahu

místo: Trutnov
klient: soukromá osoba
studie: červen 2013
autoři: Martin Chlanda, Michal Rouha, Jana Fischerová, Benedikt Markel
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: realizace