RODINNÝ DŮM NA MEZI

ZADÁNÍ A LOKALITA

Úkolem bylo navrhnout rodinný dům v obci Zakřany nacházející se nedaleko města Brna. Pozemek je severojižního charakteru, je dlouhý a protáhlý. Na parcele se nacházejí stopy původního hospodářského členění krajiny - mez. Mez je v západní části pozemku a je patrná skoro v celé déle řešeného pozemku. Návrh také musel respektovat prostorové regulativy, kterými je lokalita dotčena.

KONCEPT - MEZ

Důležité je kouzlo místa ... respekt a využití lokálního potencionálu pozemku ve svůj prospěch. Mez a její místo na pozemku není zanedbatelné. Podélně rozděluje pozemek na 2 části a charakterizuje tak původní členění krajiny. Tato skutečnost je návrhem zachována a zhodnocena.
Návrh domu na mezi(či s mezí) je narvžen tak, aby se s mezí sjednotil a propojil. Dům je prostorově usazen na začínající část meze na severu. Výškově je rozdělen na 2 části - dolní úroveň(garáž, obytná místnost) a horní úroveň(ložnice, dětské pokoje,koupelny). Tyto dvě úrovně navazují na výškový rozdíl, který mez na pozemku tvoří. Hlavní obytná část tak díky tomu dostane vyšší světlou výšku místnosti a otevření do krovu. Celková hmota objektu se směrem na jih u vstupní části rozšiřuje, zdůrazňuje tak vstupní prostor k hlavním dveřím, a v jižní části se naopak zužuje a otvírá tak pohled z obytné místnosti směrem do zahrady. Důležité jsou v návrhu také pohledové osy, které vybíhají z pomyslného težiště objektu - po vstupu do obytné místnosti ze zádveří.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní prostor rodinného domu je obytná místnost s jídelním stolem a krbem, na který navazuje prostor kuchyně. Z tohoto prostoru jsou dále plynule navázány i další jednotlivé prostory - hygienické zázemí, pokoje dětí a ložnice rodičů. Prvek zádveří funguje také jako propojovací prvek mezi domem, technickou místností a prostornou garáží.

ZAHRADA SE SKLÍPKEM

Kompozice domu respektuje prvek mezi, která je silným nositelem charakteru a výrazu i samotné zahrady. Ta je přirozeně rozdělena na 2 výškové úrovně. Tohoto výškového rozdílu je využíváno i k situování sklípku, který je navržen v jižní části zahrady. Konec zahrady je využíván pro vyšší vzrostlou zeleň, která spolu s okolní siluetou kopců dotváří příjemné pozadí pro výhledy z rodinného domu.

Dům na mezi

místo: Zakřany u Brna
klient: soukromá osoba
studie: leden 2014
autoři: Michal Rouha
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: realizace