Dům na hraně

Lokalita a pozemek

Jižní část obce Trubín u města Králův Dvůr je nyní ohniskem nové výstavby rodinných domů. Pozemek se nachází na okraji plánované zástavby. Má rohový charakter a ze dvou stran je obklopen okružní místní komunikací. Ačkoliv je parcela svažitá směrem na sever, poskytuje prostor k zajímavým výhledům na centrum sousedního města Počaply a na začínající Kokořínské vršky kopců. Převýšení v rámci plochy pozemku překračuje hodnotu 6,5m. Ze severní a západní strany sousedí s pozemky, které jsou rovněž určeny pro výstavbu rodiného domu. Problematická orientace a svažitost řešeného pozemku jsou jedněmi ze základních vstupních charakteristik, se kterými návrh pracuje a obratem je využívá ve svůj prospěch.

Koncept

Dům je navržen v severním svahu s výhledy do údolí, je ale obklopen kvalitativně komplikovanými sousedními domy v nevhodném měřítku. Základním tématem tedy bylo najít vhodnou geometrii domu tak, abychom vytěžili maximum ze zajímavých výhledů a zároveň se vyhnuli pohledům na problematické domy.

Dům vychází z geometrie trojcípé hvězdy (trigram, znak Mercedesu), kdy každý cíp hvězdy si rovnoměrně definuje svůj vlastní prostor na pozemku a svůj vlastní výhled. Hvězda je natočená tak, aby byly vyblokovány nevhodné průhledy na sousední domy a upřednostněny průhledy do okolí. Tomu napomáhá i fakt, že je dům umístěn v horní zvýšené části pozemku, na hraně. Hvězdici jsme zvolili, protože je nositelem jednoznačného uspořádání, geometrie. K podpoření této idey jsou všechny střechy cípů hvězdy sedlové, se stejnou výškou i sklonem. Hmotě to tak propůjčuje jednoduchý, zároveň sebevědomý tvar. Hvězda je „zaříznutá“ do horní, jihovýchodní, části svahu. S výškovým rozdílem se vyrovnáváme terénní hranou, která dům podepírá a zároveň tak uzavírá jednoduchý výrazový slovník návrhu.

Dispozice vychází z jednoduché hierarchie. V jednotlivých cípech hvězdy jsou situovány nejdůležitější místnosti, které jsou otevřeny do prostoru střechy. Obývací pokoj spojený s kuchyní v severozápadním cípu, ložnice v severovýchodním a dva dětské pokoje v jižním cípu hvězdy. Vše je spojeno v centrální prostoru křížení, kde vzniká reprezentativní hala se schodištěm navazujícím na suterén v hraně.
Hlavní vstup do domu je navržen ve spodní úrovni, do hrany. Jsou zde umístěny technické části domu, garáž a zázemí pro hosty. Předsazení hvězdy nad hranou vytváří krytý předprostor vstupu a garáže.

Dům na hraně

místo: Trubín, Beroun
klient: soukromá osoba
studie: únor 2015
autoři: Michal Rouha, Martin Chlanda, Jana Fischerová
spolupráce: vizualizace-Dušan Marcinko
dokončení: -
stávající stav: DUR+DSP